بیمه محصولات

اشتراک گذاری در صفحات اجتماعی

بیمه محصولات ایران آلوتک

یکی از دغدغه های مشتریان برای انتخاب محصول طول عمر و عدم خرابی آن محصول میباشد واین حق مشتری است کهاز خرید خود مطمئن باشد ،از اینرو محصولات آلوتک ضمن گذاراندن فیلترهای آزمایشات مختلف و دریافت استانداردهای لازمبرای حفظ حقوق مشتری بنا بهدرخواست ایشان اقدام به صدور ضمانت نامه رسمی با ۱۵ سال گارانتی مینماید. و براساس این ضمانت نامه هرگونه پوسته پوسته شدن رنگ کامپوزیت،تبله کردن کامپوزیت و….در این مدت بعهده شرکت میباشد.

بیمه ایران

از طرفی شرکت علاوه بر ضمانت نامه کتبی و رسمی خود با شرکت بیمه ایران قراردادی را منعقد که طبق آن بیمه ایران محصولات این شرکت را به مدت ۱۰ سال بیمه مینماید ورق کامپوزیت آلومینیوم یک متریال نمای ساختمان می باشد متشکل از یک هسته ی فوم مانند که تهای ساندویچ چوبی به اشتراک می گذارند اما دارای نسبت مقاومت به وزن بالاتری هستند ورق کامپوزیت آلومینیوم یک متریال نمای ساختمان می باشد متشکل از یک هسته ی فوم مانند که توسط دو پوسته ی آلومینیوم بیرونی احاطه شده استوسط دو پوسته ی آلومینیوم بیرونی احاطه شده است این پنل ها ویژگی های مشترک زیادی با پنل های ساندویچ چوبی به اشتراک می گذارند اما دارای نسبت مقاومت به وزن بالاتری هستند.

با ما در تماس باشید